08 EYLÜL 2014 GÜNÜ ODAMIZDA FARKINDALIK EĞİTİMİ YAPILACAKTIR.
08 EYLÜL 2014 GÜNÜ ODAMIZDA FARKINDALIK EĞİTİMİ YAPILACAKTIR.
Değerli Üyemiz, TÜRMOB 21inci Olağan Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen " Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı" ile " Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı" 13 Aralık 2013 tarih ve 28850 sayılı Resmi Gazetede, " Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme Yapılması Hakkında Tebliğ" ise 27 Mart 2014 tarih ve 28954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. TÜRMOB tarafından, anılan Mecburi Meslek Kararları ile Tebliğde yer alan düzenlemelere ilişkin olarak meslek mensuplarının farkındalığının artırılması ve uygulama birlikteliği sağlanması amacıyla Odamızda 8 Eylül 2014 Pazartesi günü, saat 10.00de, “ Farkındalık Eğitimi” yapılmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize sunar, katılımınızı bekleriz. Programın İçeriği; Hizmet ve Kalite Güvence İlke ve Esasları Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı Etik Eğitimi ve Etik Sözleşme

Kapatmak için pencerenin dışında herhangi bir yere tıklayınız.
Developer Ersin SEÇER
Giresun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası